ModeKoninginMaxima.nl, gevestigd aan Rietgors 45, 8271 GH in IJsselmuiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 
Contactgegevens:
www.ModeKoninginMaxima.nl
Rietgors 45, 8271 GH in IJsselmuiden
 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
ModeKoninginMaxima.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 
  • Volledige naam
  • E-mailadres
  • Data in geplaatste reacties
  • Foto van gebruiker
  • IP-adres
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@modekoninginmaxima.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
ModeKoninginMaxima.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of te reageren op bericht van u op onze website.
 
 
Geautomatiseerde besluitvorming
ModeKoninginMaxima.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ModeKoninginMaxima.nl) tussen zit.
 
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
ModeKoninginMaxima.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 
De gegevens die verzameld worden vanuit het contactformulier worden 2 jaar bewaard. Wij bewaren deze gegevens om onze service aan u te kunnen leveren. Op deze manier kunnen we ook later nog contact met u opnemen over ontwikkelingen.
 
De gegevens die wij verzamelen voor uw account, zoals bijvoorbeeld uw e-mailadres en gebruikersnaam, worden bewaard zo lang u een actief account heeft op ModekoninginMaxima.nl.
 
 
Delen van persoonsgegevens met derden
ModeKoninginMaxima.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ModeKoninginMaxima.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
ModeKoninginMaxima.nl gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. ModeKoninginMaxima.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat...
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
 
_ga
Cookie: Google Analytics
Functie: Registreert een unieke ID dat statistische data genereert van hoe de gebruiker de website gebruikt.
Bewaartermijn: 2 jaar
 
_gid
Cookie: Google Analytics
Functie: Registreert een unieke ID dat statistische data genereert van hoe de gebruiker de website gebruikt.
Bewaartermijn: Tot het einde van de sessie.
 
_gat
Cookie: Google Analytics
Functie: Wordt door Google Analytics gebruikt om de hoeveelheid aanvragen te reguleren.
Bewaartermijn: Tot het einde van de sessie.
 
has_js
Cookie: Drupal 7
Functie: Deze cookie kijkt of u Javascript gebruikt.
Bewaartermijn: Tot het einde van de sessie.
 
cookieconsent_status
Cookie: Cookie Consent Widget
Functie: Slaat de cookie voorkeuren op.
Bewaartermijn: 1 jaar.
 
_pinterest_CM
Cookie: Pinterest
Functie: Pinterest kijkt of je ingelogd bent en geeft je dan de optie om iets te 'pinnen'.
Bewaartermijn: 1 dag.
 
__cfduid
Cookie: CloudFlare
Functie: Wordt gebruikt om betrouwbaar webverkeer te identificeren.
Bewaartermijn: 5 jaar.
 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ModeKoninginMaxima.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@modekoninginmaxima.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. ModeKoninginMaxima.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-perso...
 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ModeKoninginMaxima.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@modekoninginmaxima.nl.

style="display:inline-block;width:300px;height:250px"
data-ad-client="ca-pub-1136101683532579"
data-ad-slot="9740725324">

© 2021 ModeKoninginMaxima.nl | Alle rechten voorbehouden | Sitemap | Privacy & cookie policy
Realisatie door TWS Media uit Veenendaal

Realisatie door TWS Media

TWS Media uit Veenendaal is gespecialiseerd in het ontwikkelen van websites. Meer informatie? Bezoek onze website ?